Kurt, Şerife Hülya, ve Ayperi Dikici Sığırtmaç. “Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme Becerisi Ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi Destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi Becerisi üzerine Etkisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5, no. 1 (Mayıs 2, 2021): 135–151. Erişim Temmuz 2, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/245.