Furuncu, Cansu, ve Erdinç Öztürk. “Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda Ekran bağımlılığı ölçeği Ebeveyn Formu”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 3 (Kasım 26, 2020): 535–566. Erişim Aralık 5, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/237.