Işıkcı Başkaya, Gözdenur, Fatma Alisinanoğlu, Hasibe Özlen Demircan, ve Fatma Tahta. “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük Uygulamaları üzerine Bir Inceleme”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 2 (Kasım 1, 2020): 9–29. Erişim Ekim 5, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/223.