Deniz, Ayşegül, ve Mübeccel Sara Gönen. “Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4, no. 2 (Kasım 1, 2020): 88–116. Erişim Mayıs 30, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/220.