Kılıç, Kızbes Meral. “Erken çocukluk döneminde bebeklik/çocukluk Amnezisi Ve Otobiyografik Bellek gelişimi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3, no. 2 (Ekim 4, 2019): 541–557. Erişim Mayıs 17, 2022. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/156.