Keleş, Sadiye, ve Özlem Yurt. “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3, no. 1 (Mart 25, 2019): 117–138. Erişim Aralık 5, 2023. https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/124.