Dere Çiftçi, H. “Ankara Il Merkezinde 2-10 Yaş arasında görme yetersizliğine Sahip Olan çocukların Demografik, tanılanma, eğitimsel Ve Aile Destek özelliklerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 3, Ekim 2018, ss. 485-13, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182391.