Erdoğan, S., N. Kuru Turaşlı, ve M. Toran. “Editöryal”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2018, ss. 1-2, https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/82.