Ataman, D. M. “Akademisyen Olmak”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2018, ss. 456-8, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182277.