Balaban Dağal, A., ve D. Bayındır. “Okul öncesi dönem çocuklarının Ego sağlamlık düzeylerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2018, ss. 132-50, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182169.