Demir, E., ve H. Dere Çiftçi. “5-6 Yaş çocuklarına Sayı kavramını kazandırmada Drama çalışmalarının Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2018, ss. 309-33, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182263.