Yuvacı, Z., ve H. E. Dağlıoğlu. “Okul öncesi eğitim Alan çocukların Ve Bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2018, ss. 234-56, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182262.