Aral, N., ve G. Kadan. “2013 Okul öncesi eğitim programının değerler eğitimi bağlamında Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2018, ss. 113-31, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182159.