Ramazan, O., H. Arslan Çiftçi, ve M. Tezel. “Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme Merkezlerinin Durumunun Belirlenmesi Ve öğretmenlerin öğrenme Merkezleri hakkındaki görüşlerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 2, Mayıs 2018, ss. 213-3, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182258.