Aşkar, N. “Erken çocukluk eğitimi ortamlarında açık uçlu Materyallerin kullanımı”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Temmuz 2024, ss. 130-5, doi:10.24130/eccdjecs.1967202481552.