Derdiyok, Z. S., ve Özlem Gözün Kahraman. “Okul öncesi dönem çocuklarının Kaygı durumlarının Ebeveyn Duygu sosyalleştirme davranışları açısından Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 8, sy 1, Temmuz 2024, ss. 100-29, doi:10.24130/eccdjecs.1967202481536.