Tunçeli, H. İlknur, ve R. Zembat. “48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2018, ss. 86-112, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182153.