İnce, M. ., Y. . Kılıç, ve H. H. Yıldırım. “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan çocukların Oyun Becerilerine yönelik yapılan lisansüstü Tezlerin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 7, sy 2, Ağustos 2023, ss. 162-78, doi:10.24130/eccdjecs.1967202372526.