Aydın, E., ve M. Toran. “Erken çocuklukta bilişsel Becerilerin değerlendirilmesi: Yaklaşımlar, yöntemler Ve sınırlılıklar”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 7, sy 2, Ağustos 2023, ss. 219-43, doi:10.24130/eccdjecs.1967202372525.