Berk, S., ve H. Bakkaloğlu. “Özel Gereksinimi Olan Ve Olmayan Okul öncesi çocuklar için Matematik Performansı Değerlendirme Aracının (MAPEDA) Geliştirilmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 7, sy 1, Nisan 2023, ss. 65-101, doi:10.24130/eccdjecs.1967202371494.