Akman, B. ., E. Akgül, ve F. Ezmeci. “Mental Images of 48–72-Month-Old Children about the Concept of Mathematics: 48-72 aylık çocukların Matematik kavramına ilişkin Sahip Oldukları Zihinsel Imgeleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 2, Ekim 2022, ss. 387-01, doi:10.24130/eccdjecs.1967202262455.