Bağçeli Kahraman, P. “Okul öncesi dönem çocuklarının Okula Uyum sürecine ilişkin Anaokulu öğretmenlerinin Ve Annelerinin görüşleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 2, sy 1, Nisan 2018, ss. 3-20, doi:10.24130/eccd-jecs.196720182144.