Polat, B. D., Özlem Alkan Ersoy, ve M. Toran. “Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik Ve geçerlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 1, sy 2, Eylül 2017, ss. 186-15, doi:10.24130/eccd-jecs.196720171241.