Özok Bulut, N. “Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmalarda karşılaşılabilecek Etik Sorunlar”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 2, Ekim 2022, ss. 527-55, doi:10.24130/eccdjecs.1967202262404.