Akbayrak, N., ve N. Kuru Turaşlı. “Oyun Temelli çevre Etkinliklerinin Okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 1, sy 2, Eylül 2017, ss. 239-58, doi:10.24130/eccd-jecs.196720171240.