Sağlam, C., ve A. Özyürek. “Okul öncesi çocuklarda çalışma belleği Ve Erken okuryazarlık Becerilerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2022, ss. 82-101, doi:10.24130/eccdjecs.1967202261379.