Yılmaz, M. M., ve A. Dikici Sığırtmaç. “Okul öncesi Bilim eğitimine özgü Pedagojik Alan Bilgisi: Öğretmenlerin Mesleki gelişimi için Bir Model önerisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Ağustos 2021, ss. 622-48, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202151371.