Akatlı, R., ve G. Y. Tunçay. “Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme Tutumları üzerindeki yordayıcı Rolü”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2022, ss. 175-03, doi:10.24130/eccdjecs.1967202261360.