Doğan, H., ve D. Enerem. “60-72 Ay Arası çocuklarda Erken okuryazarlık Becerileri Ile bilişsel değerlendirme Sistemi arasındaki ilişkinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 2, Ekim 2022, ss. 337-63, doi:10.24130/eccdjecs.1967202262350.