Gümüştekin Ertugay, T., ve Y. Güven. “Okul öncesi öğretmen adaylarının Epistemolojik inançları Ile Matematik öğretimi Ve öğrenimine yönelik inançları”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 1, Mayıs 2022, ss. 151-74, doi:10.24130/eccdjecs.1967202261342.