Journal of Early Childhood Studies, E. Çocukluk Çalışmaları D. “Künye Ve İçindekiler”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, s. i-iv, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042322.