Güngör, İbrahim, C. Koçak, C. Yıldız Canpolat, ve S. Şahin. “2008-2018 yılları arasında yapılan Okul öncesi döneme yönelik Kavram gelişimi Ve Kavram öğretimi Konulu araştırmaların Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 2, Ekim 2022, ss. 455-79, doi:10.24130/eccdjecs.1967202262314.