HAN, B., ve M. ALTUNHAN. “Okul öncesi öğretmenlerinin ödül Ve Ceza uygulamalarına yönelik görüşleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 6, sy 2, Ekim 2022, ss. 480-05, doi:10.24130/eccdjecs.1967202262309.