Atış-Akyol, N., N. Parpucu, ve N. S. Erkan. “İlkokula hazırlık Becerilerine ilişkin Okul öncesi Ve Birinci sınıf öğretmenleri Ile öğretmen adaylarının görüşleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, ss. 117-36, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042281.