Rakap, S., S. Kalkan, ve Şerife Balıkcı. “Erken müdahale Ve Erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Kasım 2020, ss. 665-81, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202043263.