Arslan Çiftçi, H., G. Uyanık, ve İbrahim H. Acar. “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Kasım 2020, ss. 762-87, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202043260.