Yazıcı, E., A. Kandır, ve H. K. Keskin. “Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin Boylamsal Olarak Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, ss. 30-48, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042259.