Coşkun, Y., ve A. Önem. “Okul öncesi dönem çocuklarının Meslek algıları Ve geleceğe dönük Mesleki Hayalleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Aralık 2021, ss. 289-30, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202152256.