Taşkın Gökçe, T. G., ve A. Kandır. “Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, ss. 49-65, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042252.