Demiriz, S., ve M. Başaran. “Okul öncesi eğitimde öğretmen Adayları Ve çocukların Diyalogları”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 5, sy 1, Mayıs 2021, ss. 180-08, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202151246.