Kurt, Şerife H., ve A. Dikici Sığırtmaç. “Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme Becerisi Ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi Destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi Becerisi üzerine Etkisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 5, sy 1, Mayıs 2021, ss. 135-51, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202151245.