Furuncu, C., ve E. Öztürk. “Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda Ekran bağımlılığı ölçeği Ebeveyn Formu”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Kasım 2020, ss. 535-66, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202043237.