Işıkcı Başkaya, G., F. Alisinanoğlu, H. Özlen Demircan, ve F. Tahta. “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük Uygulamaları üzerine Bir Inceleme”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, ss. 9-29, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042223.