Balaban Dağal, A., B. Hamamcı, ve K. Yayla. “Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları Ile Duygusal Zeka özellikleri arasındaki ilişkinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 3, Kasım 2020, ss. 583-08, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202043222.