Deniz, A., ve M. S. Gönen. “Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 4, sy 2, Kasım 2020, ss. 88-116, doi:10.24130/eccd-jecs.1967202042220.