Kılıç, K. M. “Erken çocukluk döneminde bebeklik/çocukluk Amnezisi Ve Otobiyografik Bellek gelişimi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 3, sy 2, Ekim 2019, ss. 541-57, doi:10.24130/eccd-jecs.1967201932156.