Keleş, S., ve Özlem Yurt. “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, c. 3, sy 1, Mart 2019, ss. 117-38, doi:10.24130/eccd-jecs.1967201931124.