[1]
H. Dere Çiftçi, “Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine sahip olan çocukların demografik, tanılanma, eğitimsel ve aile destek özelliklerinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 2, sy 3, ss. 485–513, Eki. 2018.