[1]
A. Balaban Dağal ve D. Bayındır, “Okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlık düzeylerinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 2, sy 1, ss. 132–150, Nis. 2018.