[1]
Z. Yuvacı ve H. E. Dağlıoğlu, “Okul öncesi eğitim alan çocukların ve bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi”, J Early Child Stu, c. 2, sy 2, ss. 234–256, May. 2018.